Autentificare

Utilizator:
Parola: 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Licitatii


 
Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi al altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2018. . Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro Data şi ora desfășurării licitației: 06.12.2018 începând cu ora 1300. Locul desfăşurării licitaţiei: Grand Hotel Dumbrava, str. Pădurea Dumbrava nr. 14, Sibiu. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Data şi ora organizării preselecției: 29.11.2018 începând cu ora 800. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:  pentru preselecţie: data 28.11.2018 ora 1630  pentru licitație: data 06.12.2018 ora 1245 Lista loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și publicate în ziarele Tribuna și Mesagerul. I. Pentru materialul lemnos provenit din fondul forestier proprietate publică a statului: Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 2246 m3, din care pe sortimente: - cherestea: 2 m3 - bușteni gater: 1015 m3 - lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 1162 m3 - lemn de foc: 67 m3 şi respectiv pe specii şi grupe de specii: - rășinoase: 1414 m3 - fag: 409 m3 - stejar, gorun: 297 m3 - frasin: 5 m3 - plop: 73 m3 - diverse tari: 48 m3 Materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C109255 cu excepția materialului lemnos aferent loturilor 318 în volum de 42,36 m3 și respectiv 319 în volum de 1,6 mc care nu este certificat, provenind din material lemnos confiscat. II. Pentru materialul lemnos provenit din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract : Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 1179 m3, din care pe sortimente: - bușteni gater: 1149 m3 - lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 30 m3 şi respectiv pe specii şi grupe de specii: - fag: 816 m3 - stejar, gorun: 363 m3 Materialul lemnos oferit spre vânzare provenit din fondul forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract nu este certificată. Materialul lemnos fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 23.11.2018. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. (5) din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei Silvice Sibiu. 2. Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu a:  garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie. Garanţia de contractare poate fi mai mică decât suma garanţiilor loturilor pentru care se depune oferta în plic, dar nu mai mică decât cea mai mare garanţie de contractare a lotului pentru care a depus ofertă.  tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei; Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim o oră înaintea începerii şedinţei de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic. 3. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a materialului lemnos adjudecat în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru materialul lemnos respectiv şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 4. Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii: a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic; b) materialul lemnos nu a fost ridicat conform graficului, din culpa operatorului economic; c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata materialului lemnos. d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație; Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Trif, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: producție@sibiu.rosilva.ro.

PF  | Telefon: 0269232981  | DI: 23-11-2018  | DE: 08-12-2018  | ID: 014260
Imobiliare ( 4 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 0 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 1 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 1 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 19 )
Cereri
Oferte

Auto ( 1 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 6 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse