Inchide    Muta
Nume    *
E-mail  *
Mesaj 
Cod de verificare -> *


Campurile marcate cu * sunt obligatorii.
Inchide    Muta
Numele:
Mesaj:
Cod de verificare Cod de verificare ->


Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

 
Autentificare

Utilizator:
Parola: 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Detalii anunt

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate în reorganizare, vinde prin licitație publică online următoarele bunuri: spațiu de producție cu sediu administrativ și teren, Str. Gării Nr.15, Mediaș (prețul de pornire al licitației pentru această proprietate este de: 1.100.700 Euro +TVA); spațiu industrial cu teren de 5.974 mp situate în Str. Gloria Nr.10, Mediaș (prețul de pornire al licitației pentru această proprietate este de: 478.800 Euro +TVA), spațiu producție, sediu administrativ și teren 17.000 mp, Str. Stadionului Nr.187, Mediaș (prețul de pornire al licitației pentru această proprietate este de: 889.000 Euro +TVA); teren sport de 10.776 mp, vestiare și platformă betonată, Str. Topârceanu Nr.15, Mediaș (prețul de pornire al licitației pentru această proprietate este de: 351.000 Euro + TVA); construcții industriale situate în Str. Vămii Nr.1, Mediaș (prețul de pornire al licitației pentru această proprietate este de: 37.800 Euro +TVA). Licitațiile individuale organizate pentru bunurile menționate vor avea loc pe site-ul www.fairsolve.com. Pentru informații suplimentare privind orice aspect legat de licitații, vă rugăm să ne contactați doar la adresa de e-mail: valorificari@rominsolv.ro.

Anuntul nu are poze


Telefon: 00000
Categorie: Altele
Subcategorie: Licitatii
Localitate: Medias
Judet: Sibiu
ID anunt: 014802
Postat de: ( anunturi )
Data adaugare: 18-09-2020
Data expirare: 03-10-2020
Vizualizari: 60
Tip anunt: premium / PF


raporteaza nereguli comenteaza salveaza

Comentarii


Nu sunt comentarii pentru acest anunt.


Alte anunturi din categoria: Altele » Licitatii


 
DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2020, cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Data şi ora desfășurării licitației: 29.10.2020 începând cu ora 1300. Locul desfășurării licitaţiei: Grand Hotel Dumbrava, Str. Pădurea Dumbrava nr. 14, Sibiu 550399 – sala de conferinţe Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:  pentru preselecție: data 21.10.2020 ora 1630  pentru licitație: data 29.10.2020 ora 1245 Lista partizilor/loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro începând cu data de 19.10.2020. Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876. Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de HG 715/2017 şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 19.10.2020. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier - telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

PF  | Telefon: 0269232981  | DI: 20-10-2020  | DE: 04-11-2020  | ID: 014838


 
ANUNȚ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a unor spații situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Denumirea : AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A, cu sediul în Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0269/253135, fax. 0269/253131, adresă e-mail secretariat@sibiuairport.ro, reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director General, Cod de identificare fiscală : RO2577146 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE: 1. Teren destinat amplasării containerelor pentru depozitarea materialelor și echipamentelor destinate mentenanței aeronavelor, cu suprafața de 130 mp. 2. Teren destinat amplasării unui rezervor suprateran pentru motorină, cu suprafața de 20 mp. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: Ședințele publice de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A din Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, la următoarele date : 1. Teren destinat amplasării containerelor pentru depozitarea materialelor și echipamentelor destinate mentenanței aeronavelor, cu suprafața de 130 mp. Data deschiderii ofertelor : 21.09.2020 , ora 10:00. Data limită de depunere a ofertelor : 21.09.2020 , ora 09:59. Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 08.09.2020, ora 10:00 2. Teren destinat amplasării unui rezervor suprateran pentru motorină, cu suprafața de 20 mp. Data deschiderii ofertelor : 21.09.2020 , ora 12:00. Data limită de depunere a ofertelor : 21.09.2020 , ora 11:59. Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 08.09.2020, ora 12:00 INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: • Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiilor menționate din incinta Aeroportului Internațional Sibiu poate fi achiziționată de la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Persoană de contact: Mirona SIMU, telefon 0269/253.135 int. 210, după achitarea preţului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie sau prin O.P în contul RO30RNCB0232017887690001, deschis la BCR Sibiu). • Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenţionează să participe la licitaţia publică. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE: Adresa de depunere a ofertelor: Aeroportului Internațional Sibiu R.A din Șoseaua Alba Iulia, nr. 73, Sibiu. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII: Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE: Prezentul anunţ a fost transmis în data de 31.08.2020 spre publicare în Monitorul Oficial al României, și în data de 02.09.2020 în cotidianul de circulaţie naţionala Bursa și cotidianul de circulaţie locala Tribuna.

PF  | Telefon: 0269253135  | DI: 02-09-2020  | DE: 17-09-2020  | ID: 014783


 
În conformitate cu prevederile H.C.L. Sadu nr. 48/ 2020, Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spațiu (format din mai multe încăperi) situat la parterul imobilului ”COMPLEX COMERCIAL”, amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 100251, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii, excluzând alimentație publică, etc. Suprafața totală a spațiilor este de 52,40 mp, iar închirierea se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere. Preţul de închiriere de la care se va porni licitaţia este de 7,65 lei/ mp/ lună. Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 0,70 lei/ mp, taxa de participare la licitație este de 50 lei, iar garanția de participare la licitație este de 1.000 lei. Licitaţia se va desfăşura în data de 17 septembrie 2020, ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu. Înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 17 septembrie 2020, ora 10:00. În situația în care prima licitație se amână, se reprogramează pentru data de 24 septembrie 2020 ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu, iar înscrierea se poate face până la data de 24 septembrie 2020, ora 10:00. Caietul de sarcini cuprinzând instrucţiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie şi condiţiile de închiriere se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite și taxe).

PF  | Telefon: 0269568119  | DI: 31-08-2020  | DE: 15-09-2020  | ID: 014780


 
DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2020, cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Data şi ora desfășurării licitației: 20.08.2020 începând cu ora 1300. Locul desfășurării licitaţiei: Restaurant Versailles – Sibiu, DJ 106 SIBIU-CISNADIOARA Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Ř pentru preselecție: data 12.08.2020 ora 1630 Ř pentru licitație: data 20.08.2020 ora 1245 Lista partizilor/loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro începând cu data de 10.08.2020. Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876. Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de HG 715/2017 şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 10.08.2020. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier - telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

PF  | Telefon: 0269232981  | DI: 07-08-2020  | DE: 22-08-2020  | ID: 014766


 


Imobiliare ( 1 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 1 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 1 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 4 )
Cereri
Oferte

Auto ( 0 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 16 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse