Autentificare

Utilizator:
Parola: 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Ultimele anunturi adaugate


 

 

 

 
ANUNȚ privind organizarea licitației și negocierii pentru cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure – afina neagră (Vaccinium myrtillus), din producția anului 2019 1. Organizatorul licitației și negocierii: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.140, tel 0269/242411, fax 0269/214970, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro 2. Data și ora desfășurării LICITAȚIEI: 20.06.2019 ora 1100. 3. Locul desfășurării licitației: Sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu; 4. Tipul LICITAȚIEI: licitație în plic închis; 5. Locul și data/ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.06.2019.ora 1030 la sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 140, jud. Sibiu. 6. Data și ora desfășurării NEGOCIERII: 20.06.2019 ora 1400. 7. Locul desfășurării negocierii: Sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu; 8. Tipul NEGOCIERII: negociere în plic închis; 9. Locul și data/ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.06.2019 ora 1330 la sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 140, jud. Sibiu. 10. Alte informații : - Ofertanții pot depune oferte pentru cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure Vaccinium myrtillus (afina neagră) din producția anului 2019, pentru unul sau mai multe loturi, în lei/kg. Plata se va efectua anticipat pentru toate loturile, după adjudecare, până la încheierea contractelor. - Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului contra sumei de 180 lei. - Garanția de participare la licitație este de 5 % din valoarea fiecărui lot ofertat. - Nedepunerea plicului cu documentele solicitate și oferta financiară în termenul prevăzut la pct. 5, respectiv pct. 9 , atrage respingerea ofertei ca nedepusă în termen. - Ofertanții trebuie să prezinte, sub sancțiunea descalificării în caz de nedepunere a unuia din documentele următoare: dovada achitării garanței de participare, dovada plății caietului de sarcini, certificat constatator eliberat de ONRC, certificat de atestare fiscală eliberat de primărie, cazier fiscal eliberat de ANAF, oferta financiară (se depune într-un plic sigilat și se introduce în plicul cu documente). Plicul exterior va fi și acesta sigilat . - Atât în cazul licitației cât și în cazul negocierii, va fi declarată câștigătoare oferta cu prețul cel mai mare ofertat pe kg ciuperci comestibile. În cazul în care sunt înregistrate cel puțin două oferte egale pentru un lot, care îndeplinesc condițiile de adjudecare, licitația/negocierea în plic închis, pentru lotul în cauză, se transformă în licitație/negociere publică deschisă cu strigare. Relații suplimentare se pot solicita la Compartimentul Producție tel 0269/242411 int.116.

PF  | Telefon: 0269242411  | DI: 06-06-2019  | DE: 21-06-2019  | ID: 014400


 
ANUNȚ privind organizarea licitației și negocierii pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile din producția anului 2019 1. Organizatorul licitației și negocierii: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.140, tel 0269/242411, fax 0269/214970, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro 2. Data și ora desfășurării LICITAȚIEI: 19.06.2019 ora 1100. 3. Locul desfășurării licitației: Sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu; 4. Tipul LICITAȚIEI: licitație în plic închis; 5. Locul și data/ora limită pentru depunerea ofertelor: 19.06.2019.ora 1030 la sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 140, jud. Sibiu. 6. Data și ora desfășurării NEGOCIERII: 19.06.2019 ora 1400. 7. Locul desfășurării negocierii: Sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu; 8. Tipul NEGOCIERII: negociere în plic închis; 9. Locul și data/ora limită pentru depunerea ofertelor: 19.06.2019 ora 1330 la sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 140, jud. Sibiu. 10. Alte informații : - Ofertanții pot depune oferte pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile Boletus edulis (hribi) și Cantharellus cibarius (gălbiori) din producția anului 2019, pentru unul sau mai multe loturi, în lei/kg. Plata se va efectua anticipat pentru toate loturile, după adjudecare, până la încheierea contractelor. - Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului contra sumei de 180 lei. - Garanția de participare la licitație este de 5 % din valoarea fiecărui lot ofertat. - Nedepunerea plicului cu documentele solicitate și oferta financiară în termenul prevăzut la pct. 5, respectiv pct. 9 , atrage respingerea ofertei ca nedepusă în termen. - Ofertanții trebuie să prezinte, sub sancțiunea descalificării în caz de nedepunere a unuia din documentele următoare: dovada achitării garanței de participare, dovada plății caietului de sarcini, certificat constatator eliberat de ONRC, certificat de atestare fiscală eliberat de primărie, cazier fiscal eliberat de ANAF, oferta financiară (se depune într-un plic sigilat și se introduce în plicul cu documente). Plicul exterior va fi și acesta sigilat . - Atât în cazul licitației cât și în cazul negocierii, va fi declarată câștigătoare oferta cu prețul cel mai mare ofertat pe kg ciuperci comestibile. În cazul în care sunt înregistrate cel puțin două oferte egale pentru un lot, care îndeplinesc condițiile de adjudecare, licitația/negocierea în plic închis, pentru lotul în cauză, se transformă în licitație/negociere publică deschisă cu strigare. Relații suplimentare se pot solicita la Compartimentul Producție tel 0269/242411 int.116.

PF  | Telefon: 0269242411  | DI: 06-06-2019  | DE: 21-06-2019  | ID: 014399


 

 

 

 

 

PF  | Telefon: 0726100004  | DI: 15-05-2019  | DE: 01-07-2019  | ID: 014333
Imobiliare ( 1 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 0 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 0 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 7 )
Cereri
Oferte

Auto ( 0 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 5 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse